דת ואלוהים בראי האבולוציה - דת ואבולוציה

דת ואלוהים בראי האבולוציה

 

דת ואלוהים בראי האבולוציה

" אם האלוהים הוא בראש ובראשונה יישות רוחנית אוניברסלית, ובהנחה (שהיא כיום כבר בבחינת אקסיומה) שהיקום שלנו שופע חיים תבוניים במספר רב של מערכות שמש, הרי לא האלוהים בורא את הקוסמוס ואת האדם, אלא הקוסמוס בהתפתחותו - באמצעות כלל החברות התבונית שבו - בורא את האלוהים."

 

נסיהו, מרדכי (קוסמותאיזם)

מרגע לידתנו מוחנו מותאם למציאות של "אמונה" יותר מלמציאות של  "הטלת ספק". את חיי החברה של האדם לא-ניתן להבין בנפרד מן המערכת העמוקה של אמונות וערכים, המספקת - לפחות בטווח הקצר - כוח מניע ומגייס במגענו ומשאנו זה עם זה ועם עולם הטבע. טיילור Tylor.1871)) טען כי אמונות דתיות מצויות בכל חברה וחברה, ומאה שנים של חקר אתנולוגי עדיין לא העלו יוצאת מן הכלל אחת ויחידה. בתחילת העבודה אציג מעט נתונים על מקומה של הדת בחברה האנושית, לאחר מכן אבדוק האם יש תקדימים לדת במינים הלא-אנושיים, ולסיום אשאל את השאלה - למה בעצם דת (מהיבט אבולוציוני). אשתדל להישאר במסגרת ההגבלות שכופה על עצמה הפרספקטיבה המדעית ולא אתייחס לפן המיסטי. כמו-כן לא אתעסק בשאלות הנכבדות - האם חוויה דתית כלשהי היא אמיתית, או האם בכלל יתכנו השקפות דתיות נכונות וחוויות דתיות אמיתיות. עם-זאת כן אתייחס להתנגשות בין סיפור הבריאה להשקפה המדעית. אדגיש כי אין בכוונתי להציג טיעון אנטי-דתי, אלא להבין  למה אנשים במאה העשרים ממשיכים להאמין באלוהים? (במיוחד אחרי הפתרון האלגנטי שהציע דארווין).


 
 
You are here  :דת ואבולוציה

חינוך  - פורטל ההורי של ישראל